Centaur Large Body-Goat Hair Brush – Dark Brown/tan

$20.94 (as of January 21, 2019, 7:50 pm)

Large Body-Goat Hair Brush
Brand: Centaur
Goat Hair Brush

Usually ships in 4-5 business days