Centaur Large Body-Goat Hair Brush – Dark Brown/tan

$16.75 (as of November 13, 2018, 8:39 pm)

Large Body-Goat Hair Brush
Brand: Centaur
Goat Hair Brush

Usually ships in 4-5 business days